ZELENÁ ENERGIA-ENERGIA Z PRÍRODY

Popularita pevného paliva z obnoviteľných zdrojov energie zo dňa na deň rastie.

Čítať ďalej: ZELENÁ ENERGIA-ENERGIA Z PRÍRODY

AUTOMATIZÁCIA PROCESU SPAĽOVANIA

Ak chceme, aby biomasa úspešne konkurovala klasickým palivám, musí okrem ceny ponúkať aj vysoký komfort. Jednou z požiadaviek je plne automatizovať proces spaľovania.

Čítať ďalej: AUTOMATIZÁCIA PROCESU SPAĽOVANIA

BIOMASA - BUDÚCNOSŤ VO VYKUROVANÍ

Ľudstvo je v dnešnej dobe závislé od využívania primárnych energetických zdrojov. Aby sa tento stav v budúcnosti zmenil, musia sa hľadať vhodné náhrady za fosílne palivá, ktorých zásoby sa odhadujú už len na niekoľko desiatok rokov.

Čítať ďalej: BIOMASA - BUDÚCNOSŤ VO VYKUROVANÍ

PELETKY

Peletky  sú lisované častice rastlinného pôvodu, ktoré majú valcovú formu s priemerom do 25 mm (to isté, ale s väčším priemerom sú brikety).

Čítať ďalej: PELETKY

POROVNANIE VÝHREVNOSTI PELIET A BRIKIET

Čierne i hnedé uhlie majú pomerne veľký obsah popola (20 - 30 %) a síry  (2 - 5 %)  V peletách a briketách z biomasy je obsah popola 0,1 % a obsah síry 0,00 %.

Čítať ďalej: POROVNANIE VÝHREVNOSTI PELIET A BRIKIET

PRÍPRAVA MATERIÁLU, DRVIČE , REZAČKY SLAMY

Pred peletovaním na lisoch JDE  všetky druhy materiálu je potrebné drviť na kladivkovom drviči cez sito o veľkosti 2 mm menšom, ako sú otvory v matrici.

Čítať ďalej: PRÍPRAVA MATERIÁLU, DRVIČE , REZAČKY SLAMY

STROJE NA BALENIE BRIKIET

Bližšie informácie o baliacich strojoch môžete získať tu

TECHNOLOGICKÉ LINKY NA PELETOVANIE A BRIKETOVANIE

Na základe vašich požiadaviek Vám navrhneme technologické linky na peletovanie alebo briketovanie biomasy alebo drevného odpadu.

SUŠIČKY DREVNÉHO ODPADU BIOMASY

Vlhkosť materiálu má  mať 10 až 19 % podľa druhu materiálu.

Čítať ďalej: SUŠIČKY DREVNÉHO ODPADU BIOMASY

DREVNÁ ŠTIEPKA

Drevo ako palivo môže mať rôznu podobu – môže byť využívané ako kusové, ako drevný odpad vo forme odrezkov alebo ako špeciálne upravené palivo vo forme štiepok, peliet, alebo brikiet.

Čítať ďalej: DREVNÁ ŠTIEPKA